Bartók Béla Elméleti Líceum

Bartók Béla Elméleti Líceum

Temesvár

A mi iskolánk

 • 3 óvodás csoportban, 10 alsótagozatos, 8 felsőtagozatos és 11 líceumi osztályban 600 diákunk tanul;
 • a tantestületetben  53 szakképzett pedagógus dolgozik;
 • líceumi osztályainkban a felsőfokú oktatás és a munkapiaci elvárásoknak megfelelő képzést nyújtunk:
  •  a matematika-informatika osztályban diákjaink emelt óraszámban tanulnak reál tantárgyakat és számítógép-programozást; az informatikaoktatás két felszerelt laborban folyik;
  • a humánműveltséget kínáló társadalomtudomány osztályokban tanulók a történelem, a földrajz, a régészet, a jog, a politológia, a szociológia, a filozófia és a lélektan területén  szerezhetnek  ismereteket, jártasságot;
  • a közgazdasági szakosztályban az üzletkötés, a számítógépes könyvelés, a pénzügy, a vállalkozás alapismereteit  és gyakorlati tudnivalóit sajátíthatják el a diákok;
 • diákjaink sikerrel szerepelnek hazai és kárpát-medencei tantárgy- és versmondó versenyeken, tánc- és zeneművészeti vetélkedőkön, sportbajnokságokon;
 • jól működő testvériskola-kapcsolatot építettünk ki hazai, anyaországi és kárpát–medencei oktatási intézményekkel: az aradi Csiky Gergely Iskolacsoporttal, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiummal, a sárospataki Árpád Vezér, a budapesti Szent László és a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziummal, a  szegedi Ady Endre Kollégiummal, a zentai Stevan Sremac, a szegedi Gedói, a szabadkai Szécsenyi István és a  vésztői Kiss Bálint Református Általános Iskolával;
 • nyaranta is együtt vagyunk: Balatonszepezden, a cseresznyéspusztai olvasótáborban, hagyományőrző, tehetséggondozó, valamint más tematikus táborokban.

Az iskola névadója

Bartók Béla - Zeneszerző, zenekutató, zongoraművész

Iskolatörténet

A múltunk. Lépésről lépésre a rendszerváltástól napjainkig.

Testvériskoláink

A testvériskola - ablak a világra.