Bartók Béla Elméleti Líceum

Bartók Béla Elméleti Líceum

Temesvár

Szerveződés

Vezetőség

A vezető tanács tagjai, az igazgatóság fogadóórái.

Tanári kar

Szakmai munkaközösségek, katedrák.

Osztályok

Tanítók, osztályfőnökök és terembeosztás.

Létszám

Létszám osztályokra bontva.

Szülőbizottság

Szülőbizottsági elnökök osztályonként.

Diákönkormányzat

DÖK - A Bartók Béla Elméleti Líceum diákönkormányzata.

Titkárság

Titkársággal kapcsolatos információk.

Kisegítő személyzet

Kisegítő tanszemélyzet és gazdasági alkalmazottak.

Pszicho- és logopédiai kabinet

Iskolánk pszicho- és logopédiai kabinetje.

Dokumentációs központ

A dokumentációs központtal kapcsolatos információk.