Bartók Béla Elméleti Líceum

Bartók Béla Elméleti Líceum

Temesvár

IX. osztályok

Líceumi osztályaink

Iskolánk, a Bartók Béla Elméleti Líceum, a tanulás, a szakmai képzés, a társas élet megújult színtere. Korszerűsített, jól felszerelt, esztétikus környezetben fogadjuk diákjainkat.

Hova várjuk a leendő középiskolásokat?

Évente két mozaik osztályt indíthatunk négy szakiránnyal.
A matematika-informatika és természettudomány mozaikosztályba azokat, akik:
• kedvelik a reál tantárgyakat,
• jó logikai, matematikai, problémamegoldó képességgel rendelkeznek,
• szeretnének megtanulni programozni, vagy a
természettudományok területén szeretnének továbbtanulni.

A társadalomtudomány félosztályba azokat, akik:
• kedvelik a történelmet, földrajzot, gazdaságot, pszichológiát,
• jó nyelvi kifejezőképességgel rendelkeznek, könnyen kommunikálnak, érvelnek,
• szeretnének nagyobb óraszámban nyelveket tanulni.

A közgazdaság félosztályba azokat, akik:
• kedvelik a gyakorlatias jellegű feladatokat,
• könnyen és jól dolgoznak a számokkal, türelmük van a pontos munkához,
• szeretnének olyan tantárgyakat is tanulni, amelyek később az üzleti életben felhasználhatók.

Líceumi osztályainkban elsajátíthatók azok az alapvető ismeretek és készségek, amelyek bármilyen szintű továbbtanuláshoz szükségesek. A matematika- informatika, a társadalomtudomány és a közgazdaság irányú osztályokban szakoklevél is szerezhető.

Tehetséggondozás

Különös hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. 2017-ben iskolánk elnyerte az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. A tanév elején az érdeklődő diákok számára műveltségi területenként tehetséggondozó csoportok alakulását szorgalmazzuk.

 

A versenyfelkészítés mellett felzárkóztató programokat, szakköröket, szakmai műhelyeket, képzéseket szervezünk külső szakértők és mentorok bevonásával.
Rendszeresek a tanórán kívül nyújtott fejlődési lehetőségek:

diákönkormányzat, diákrádió, diákújság, diákszínpad, néptánc, társasági tánc, sportkörök, szervezett szabadidős programok valamint kirándulások, táborozások bel- és külföldön. Minden diákunk számára pályaorientációs programot biztosítunk.

Célunk az, hogy derűs, humánus légkörben képzett, a világra nyitott, érdeklődő, széleskörű műveltségre törekvő, kellő önbizalommal rendelkező fiatalokat engedjünk útjukra.

A Líceum Kollégiuma (Bentlakása)

Az iskola saját bentlakása az intézmény közvetlen szomszédságában van. A kétszintes, beépített tetőteres kollégium 34 diáknak nyújthat szállást 2-3 ágyas szobákban. Az elmúlt években számos fejlesztés történt a lakhatási körülmények javítása céljából: ilyen a klubhelyiségként is működő ebédlő kialakítása, a sportolási lehetőségek kiterjesztése, a számítógépes tanulóterem létrehozása. A bentlakó diákok számára saját programokat, kirándulásokat is szervezünk.

Magyar nyelven való továbbtanulást támogató programok

o Szociális ösztöndíjprogram
A Bartók Béla Alapítvány évente 15-20 szociális ösztöndíjat biztosít anyanyelven továbbtanuló, bentlakó, V – XII osztályos diákok számára.
o Egyéni szakoktatási tanulmányi támogatás
A Bartók Béla Alapítvány évente több XI-es diák számára egyéni szakoktatási támogatást biztosít a hatékonyabb munkapiaci elhelyezkedés érdekében.
o Ingázást támogató program
Az ingázó diákok költség-támogatásban részesülnek a Bethlen Gábor Alap, a Communitas és a Bartók Béla Alapítvány támogatásaiból.
o Iskolabusz program
A 2010-2011-es tanévtől a Bartók Béla Elméleti Líceum iskolabusza valamint két pályázati támogatással működő autóbusz szállítja az iskolába a Temesvár környékéről ingázó diákokat.