Bartók Béla Elméleti Líceum

Bartók Béla Elméleti Líceum

Temesvár

Minden napra egy kérdés

25. kérdés: Milyen órán kívüli tevékenységek folynak az iskolán belül?

Válasz: Számos készségfejlesztő, tehetséggondozó szakkör, csoport működik az iskolában többnyire heti rendszerességgel. A foglalkozásokat általában szaktanárok vezetik, de külső szakértőkkel is együttműködünk egyes programok megvalósításában. Az elemi osztályosok citeráznak, furulyáznak, magyar nyelvfejlesztő foglalkozásra járnak, öko-suliznak, Észpörgetőre, CoderDojóra, néptáncra vagy/és társasági táncra vagy foci körre járnak. A felső tagozatos diákok matematika szakkörre járhatnak, román vagy magyar …

25. kérdés: Milyen órán kívüli tevékenységek folynak az iskolán belül? Tovább olvasom »

24. Kérdés: Mit kell tudni az Önkéntesek a közösségért csapatról?

Válasz: A Bartók Béla Elméleti Líceum önkéntes csapata olyan líceumi diákokból áll, akik aktívan részt vesznek az iskolában szervezett különböző szociális és kulturális tevékenységek megszervezésében. Az évente megszervezett önismereti programok és -táborok által a diákok megtanulnak odafigyelni egymásra, hatékonyan kommunikálni és meghallgatni egymást, gyakorolják az együttműködést és a konstruktív konfliktusmegoldást. Az elmúlt években az önkéntesek …

24. Kérdés: Mit kell tudni az Önkéntesek a közösségért csapatról? Tovább olvasom »

23. kérdés: Milyen típusú IX. osztályok indulnak a következő tanévben?

Válasz: A Bartók Béla Elméleti Líceumban két osztály indul 2023 őszén: mindkettő mozaik típusú (két különböző profilú fél-osztályból áll). Az egyik osztály reál típusú: matematika-informatika valamint természettudományok szakkal. A matematika-informatika osztályban emelt óraszámban folyik az informatika oktatása. Mindkét szakot azoknak a diákoknak ajánljuk, akik kedvelik a reál tantárgyakat, jó logikai-, matematikai-, problémamegoldó képességgel rendelkeznek. A …

23. kérdés: Milyen típusú IX. osztályok indulnak a következő tanévben? Tovább olvasom »

22. kérdés: Hogyan fejlesztjük diákjaink vállalkozói kompetenciáit?

Válasz: Közgazdasági szakosztályaink betekintést nyernek a vállalkozás titkaiba. A tizenegyedik osztály diákjai egy Tanirodát működtetnek, amely szintén egy modern oktatási módszer, amely segítségével a diákok vállalkozói készségét lehet kialakítani illetve fejleszteni. Ezek a diákok heti három órában egy nemzeti hálózat keretén belül (ROCT számítógépes felület) létrehozzák cégüket, üzleti tervet írnak, marketing tevékenységet folytatnak, adás-vételi szerződéseket …

22. kérdés: Hogyan fejlesztjük diákjaink vállalkozói kompetenciáit? Tovább olvasom »

21. kérdés: Mi a Szülőnek lenni program?

Válasz: A Szülőnek lenni program egy interaktív előadássorozat a jelenlegi és leendő szülői közösség számára, amely keretet nyújt olyan kérdések felvetéséhez, megbeszéléséhez, mint a gyermeknevelés, család-iskola kapcsolata. Előzetes igényfelmérések és javaslatok alapján keresünk meg szakembereket és hívtunk el iskolánkba. A sorozatot több mint kilenc éve indítottunk, azóta számos egyetemi oktatók, gyakorló szakember fordult meg iskolánkban. …

21. kérdés: Mi a Szülőnek lenni program? Tovább olvasom »

20. kérdés: Miért van kiemelt szerepe iskolánkban a hagyományőrző mozgalomnak?

Válasz: A hagyományőrző mozgalom olyan út, mely közvetlenül és természetes módon ad át tudást a kultúránkról, őseink életéről, átélést biztosítva gazdagítja érzésvilágunkat és jövőbe vetett hitet épít. Ugyanakkor a hagyományőrző munka nemcsak identitást alakít, hanem közösséget is formál. Harmadrészt fontos kiemelni, hogy a néptánc nemcsak a résztvevők identitását és az alakuló, fejlődő közösségek életét befolyásolja, …

20. kérdés: Miért van kiemelt szerepe iskolánkban a hagyományőrző mozgalomnak? Tovább olvasom »

19. kérdés: Hogyan lehet megismerni az iskola ajánlatát, az iskola tevékenységét?

Kisgyermekes családok számára elsősorban a Játszó-és alkotóházat ajánljuk. A programot több mint tíz éve szervezzük, rendszerint a hónap utolsó szombatján 10 és 12 óra között. Célja elsősorban a tartalmas szabadidőtöltés és a tehetséggondozás. Egy egy program során 10-12 alkotóműhely várja a gyerekeket. ahol különböző technikákat sajátíthatnak el és kedvükre alkothatnak. A kézműves jellegű műhelyek mellett …

19. kérdés: Hogyan lehet megismerni az iskola ajánlatát, az iskola tevékenységét? Tovább olvasom »

18. kérdés: Milyen pályaorientációs programon vesznek részt a diákok?

  A bartókos diákok több pályaorientációs programon vesznek részt. Az iskolapszichológus minden végzős (nyolcadikos és tizenkettedikes) osztályban csoportos pályaválasztási tanácsadást tart, amely során a diákok önismeretben gazdagodnak és megrajzolják pályatervüket. A csoportos pályaválasztási tanácsadás igény és helyzet szerint kiscsoportos vagy egyéni tanácsadással egészülhet ki. A pályaválasztás ugyanakkor a választható tantárgyak sorában is megtalálható, gyakran választják …

18. kérdés: Milyen pályaorientációs programon vesznek részt a diákok? Tovább olvasom »

16. kérdés: Milyen nyelveket tanulnak a gyerekek az iskolában?

Válasz: Az intézményben a tanítás nyelve a magyar. Magyarul tanítunk minden tantárgyat, értelemszerűen kivételt képeznek az egyéb nyelvórák. Amennyiben szükséges, az elemi osztályok szintjén kiscsoportos magyar nyelvfejlesztő foglalkozásokat tartunk heti rendszerességgel. Ugyanakkor anyanyelvi bejárótáborokat/foglalkozásokat szervezünk az őszi és a nyári vakációkban. Amikor van rá lehetőség, ezeket a foglalkozásokat Petőfi ösztöndíjasok tartják. A román nyelv elsajátítása …

16. kérdés: Milyen nyelveket tanulnak a gyerekek az iskolában? Tovább olvasom »

15. Kérdés: Milyen ösztöndíjakat kapnak a diákjaink?

Válasz: Több típusú állami ösztöndíjban részesülhetnek a diákok. Kiválósági ösztöndíj jár az országos díjat elnyerő diákoknak. Az érdemösztöndíjakat megyei szintű versenyeredményekért és nagyon jó tanulmányi eredményekért kaphatnak a diákok. A tanulmányi ösztöndíj a nehéz anyagi helyzetben levő, jó tanulmányi eredményeket felmutató diákoknak jár. A család nehéz anyagi helyzete, bizonyos krónikus betegségek esetén szociális ösztöndíj igényelhető. …

15. Kérdés: Milyen ösztöndíjakat kapnak a diákjaink? Tovább olvasom »

14. kérdés Milyen segítő szakemberek dolgoznak az iskolában?

Válasz: A Bartók Béla Elméleti Líceumban iskolapszichológus (iskolai tanácsadó), logopédus és fejlesztő pedagógus is segíti az oktató-nevelő tevékenységet. Szükség esetén támogatást nyújtanak mind a diákok, mind a pedagógusok, mind a szülők számára, akár tanulási, akár alkalmazkodási vagy egyéb probléma esetében. Az iskolapszichológus a diákok számára egyéni tanácsadást nyújt, kiscsoportos foglalkozásokat szervez szociális készségek fejlesztése, önismeret …

14. kérdés Milyen segítő szakemberek dolgoznak az iskolában? Tovább olvasom »

13. kérdés: Hogyan alakul a zoldi/zolti tábor sorsa?

Válasz: Zold/Zolt a mai felnőtt, egykori bartókos diákok számára felhőtlen ifjúkori emlékeket jelent. A hetvenes évek végétől a kilencvenes évek végéig számtalan tábor helyszíne volt. Zold/Zolt előnye, hogy közel van és mégis távol. Elég messze Temesvártól, annyira, hogy a természetben kikapcsolódjon a városi ember, és elég közel ahhoz, hogy egyszerű legyen a megközelítése. Emellett a …

13. kérdés: Hogyan alakul a zoldi/zolti tábor sorsa? Tovább olvasom »

12. Kérdés: Mit érdemet tudni az iskolai úszóprogramról?

Válasz: Jelenleg tizedikesek azok a diákok, akik először kapcsolódtak be az elemi osztályok úszóprogramjába. Az elmúlt években ősszel vagy tavasszal a párhuzamos osztályok egy alapozó úszótanfolyamon vehettek részt. A nyolc alkalmas tanfolyamra együtt jár az osztályközösség, a tanítók iskolabuszokkal viszik el a diákokat az uszodába, ahol Borbély Anita szakképzett úszóedző átveszi a csapat irányítását. A …

12. Kérdés: Mit érdemet tudni az iskolai úszóprogramról? Tovább olvasom »

11. Kérdés: Hogyan lett Bartók Béla az iskola névadója?

Válasz: A névadás gondolata már 1989 előtt is felmerült, de az akkori években ez nem volt megvalósítható. 1990-ben a tagozatok szétválásával párhuzamosan fogalmazódott meg az igény, hogy az új intézménynek ne száma, hanem neve, személyisége legyen. A névkeresés folyamán valóságos közvita alakult ki a diákok, aktív és nyugalmazott pedagógusok, volt diákok és szülők, közéleti személyiségek …

11. Kérdés: Hogyan lett Bartók Béla az iskola névadója? Tovább olvasom »

10. Kérdés: Mi a CoderDojo program?

Válasz: A CoderDojo egy remek alternatív tehetséggondozó program, mely épít az egymástól való tanulásra, tanulási hálózatokat hoz létre és tekintettel van a saját tanulási ritmusra. A program hat éve indult el a Bartókban, néhány lelkes és tehetséges volt diákunk jóvoltából. Az ingyenes programra általában kéthetente szombatonként 10 és 13 óra között kerül sor. A CoderDojo …

10. Kérdés: Mi a CoderDojo program? Tovább olvasom »