Bartók Béla Elméleti Líceum

Bartók Béla Elméleti Líceum

Temesvár

TwinS – Határon átnyúló képzési központok (ROHU 374)

Hármas partnerségben, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum, a Szórvány Alapítvány és a szegedi Katolikus Ház közös gondozásában valósul meg a Határon átnyúló képzési központok című projekt (ROHU 374)

 

A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával.

A project futamideje 46 hónap, 2019 márciusa és 2022 decembere között valósul meg.
A projekt megítélt teljes pénzügyi támogatása 1.078.788,40 euro, melyhez mindhárom partner önrésszel is hozzájárul, így a projekt teljes költségvetése 1.269.162,83 euro.

A pénzügyi támogatás partneri lebontásban a következő:

Bartók Béla Elméleti Líceum – 581.625,83 euro
KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. – 625.060 euro
Szórvány Alapítvány – 62.477 euro

 

Mivel projektünk célja, a határon átnyúló munkaerő mobilitásának növelése, ennek ötletét és tervezett tevékenységeit olyan módon építettük fel és dolgoztuk ki, hogy jelentősen hozzájárulhassunk a munkaerő-piaci határokon átnyúló hozzáférés javításához, a foglalkoztatási lehetőségek növeléséhez és egyben a határ régió fejlesztéséhez.

 

A projekt három fő pillérre támaszkodik:
1. Egy megfelelő módszertan és képzési anyag kidolgozása, mely a határokon átnyúló munkaerő-piaci hozzáférés javítását szorgalmazza
2. Modern és hatékony képzési központok építése
3. Képzések szervezése

 

1. Két különböző modul képzési anyagát fogjuk kidolgozni: a.) Pályaorientáció és karriertervezés, illetve b.) Vállalkozói alapismeretek.
Első lépésként a képzési anyagokat dolgozzuk ki, majd a képzések akkreditációjának megszerzése következik.

 

2. Zolton (Temes megye) és Domaszéken (Csongrád megye) fogunk egy-egy képzési központot építeni. Tudatosan választottunk vidék helyszíneket, hiszen az ilyen környezetben és ugyanakkor jól felszerelt és modern képzési központok eredményességgel működnek, nagy vonzóerővel bírnak a képzendőkre.
Mindkét központ a képzési helyszínek, termek mellett szállási lehetőséget is fog nyújtani: hálószobákkal, étkezőkkel, kikapcsolódási lehetőségekkel is fog szolgálni.

 

3. 2020 tavaszától kezdődően kezdjük majd el a képzések szervezését, 230 romániai és 200 magyarországi résztvevő számára.

a.) 270 (15-25 év közötti) fiatal számára szervezzük a 30 órás Pályaorientáció és karriertervezés képzést
b.) 160 (15-64 év közötti) személy számára szervezzük a 40 órás Vállalkozó alapismeretek képzést.

Ilyen volt - Ilyen lett:

A projekthez kapcsolodó hírek: