Liceul Teoretic Bartók Béla

Liceul Teoretic Bartók Béla

Timișoara

TwinS – Centre de formare transfrontaliere (ROHU 374)

Liceul Teoretic Bartók Béla, în calitate de lider proiect, în parteneriat cu KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. din Szeged și Fundația Diaspora din Timișoara implementează proiectul intitulat Centre de formare transfrontaliere (ROHU 374).

 

Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program, România și Ungaria.

 

Proiectul are o durată de 46 luni, fiind implementat în perioada martie 2019 – decembrie 2022.

Valoarea totală a finanțării obținute este de 1.078.788,40 EUR, împreună cu contribuția proprie a celor trei parteneri, suma finală a proiectului este de 1.269.162,83 EUR

Repartizarea finanțării între parteneri este în felul următor:

Liceul Teoretic Bartók Béla contribuie cu 581.625,83 EUR
KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. contribuie cu 625.060 EUR
Fundația Diaspora contribuie cu 62.477 EUR

 

Obiectivul proiectului nostru fiind creșterea mobilității transnaționale a forței de muncă, am elaborat ideea și activitățile de proiecte în așa fel încât să aducă o contribuție majoră la îmbunătățirea accesului transfrontalier pe piața muncii, de a spori oportunitățile de angajare și de a contribui la creșterea incluziunii zonei de frontieră.

 

Proiectul are trei piloni de bază:
1. Elaborarea unui material adecvat de training prin care să îmbunătățim în mod activ accesul transfrontalier pe piața muncii;
2. Construirea de centre moderne și eficiente de formare;
3. Organizarea sesiunilor de instruire

 

1. Vom elabora materiale metodologice speciale privind aspectele transfrontaliere pentru două module de formare: a.) Orientare profesională și planificarea carierei, respectiv b.) Cunoștințe antreprenoriale de bază.
Acest pas presupune elaborarea materialelor de instruire, respectiv obținerea acreditării cursurilor elaborate.

2. La Zolt (jud. Timiș) și la Domaszék (jud. Csongrád) se va reconstrui câte un centru de formare. Aceste centre aflându-se în zone rurale, fiind dotate cu aparatură și echipament modern vor avea un impact mai mare asupra cursanților, se vor putea organiza sesiuni de formare pe o durată de mai multe zile, fiind bine cunoscute eficiențele acestei metode. Ambele centre pe lângă spațiile destinate cursurilor de formare, vor avea și spații pentru acomodare – dormitoare, săli de mese, recreere.

3. Începând din toamna anului 2020, vom organiza sesiuni de instruire pentru 230 de participanți din România respectiv 200 participanți din Ungaria.

a.) 270 de tineri cu vârsta cuprinsă între 15-25 ani vor participa la sesiunile de formare în cadrul modulului Orientare profesională, care se prevede a fi un training de 30 ore.
b.) 160 de participanți cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani vor participa la sesiunile de formare în cadrul modulului Cunoștințe antreprenoriale, în forma unei instruiri de 40 ore.

Înainte - După: