Liceul Teoretic Bartók Béla

Liceul Teoretic Bartók Béla

Timișoara

Despre noi

Prezentare

Istoricul școlii, Plan de dezvoltare instituțional

Structură

Consiliul de administrație,

ROF

Regulament de organizare și funcționare

Buget

Asigurarea calității

Date despre asigurarea calității

Orar

Orarul claselor și profesorilor

Cantină

Închirieri săli

Informații legate de închirierea sălilor

Stat de funcții

Internat

Internatul școlii