Liceul Teoretic Bartók Béla

Liceul Teoretic Bartók Béla

Timișoara

bartokalapitvany_logo-felig-attetszo3
Fundaţia Bartók Béla, constituită în 1991 la initiative foștilor absolvenți și profesori ai liceului cu limba de predare maghiară, este o fundație de tip alma mater al instituției, care sprijină programele educaționale, culturale și sociale ale Liceului Teoretic Bartók Béla și ale altor școli, grădinițe cu limba de predare maghiară din județul Timiș, precum și dezvoltarea infrastructurii acestora:

Programul de sprijin al transportului școlar – având în vedere faptul că foarte mulţi elevi nu au posibilitatea de a studia în limba maternă în localităţile unde domiciliază, Fundația se implică în organizarea transportului școlar cu autobuze închiriate din anul școlar 2011/2012.

Programul de burse de studii – Începând cu anul şcolar 1992/1993 Fundaţia premiază primii 10 elevi cei mai buni la învăţătură ai liceului cu burse de studii, și elevii care au obţinut locuri fruntaşe la concursurile şcolare interne şi internaţionale, la sesiunile de comunicări ştiinţifice.

Programul de burse sociale – Una dintre cele mai importante activităţi ale fundaţiei este sprijinirea elevilor cu situaţie materială defavorizată, proveniţi din mediul rural, care învaţă la Liceul Teoretic Bartók Béla. Programul a demarat în anul şcolar 1994/1995, asigurând anual sprjin pentru 12-15 elevi de liceu.

Programul Bucătăria sănătoasă – Realizarea cea mai important din ultimii ani a fost implementarea acestui program, astfel peste 300 de elevi azi pot beneficia de posibilitatea de a mânca un prânz cald sănătos la școală.

Sprijinirea realizării proiectelor cu finanţare UE – în proiectele educaţionale realizate în anii precedenţi (EUROREG, TÁLENTUM 1-2, EFKOLL, TWINS) Fundaţia a participat ca partener, contribuind la asigurarea resurselor proprii.

Sprijinirea participării elevilor la concursuri – Fundaţia se angajează să acopere costurilor de participare la concursurile şcolare şi sportive, după solicitări.

Programul de cărţi de premii – Fundaţia are un rol însemnat în realizarea programului de cărţi de premii la sfârşitul anului şcolar, beneficiarii fiind toate şcolile cu limba de predare maghiară din judeţ.

Dezvoltarea infrastructurii instituțiilor educaționale: Fundaţia a acordat o atenţie accentuată funcţionării în bune condiţii materiale a şcolilor şi grădiniţelor maghiare. A contribuit la dezvoltarea instituţiilor de învăţământ prin asigurarea echipamentelor informatice, mijloacelor audio-vizuale, tehnicii de birou, instalaţiilor de tehnica sunetului, cărţilor de bibliotecă, materialelor didactice şi echipamentelor de laborator.

Sprijinirea programelor de formare profesională – Fundația contribuie la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin sprijinirea participării la cursuri de formate, conferinţe, ateliere profesionale.

Proiecte Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii:

Art Talent Point

Proiecte culturale, educaționale și sportive periodice:

Ludoteca și ateliere de creație 

Este unul dintre proiectele principale ale Fundaţiei începând cu anul 2009 și este organizată în ultima lună din fiecare sâmbătă. La  evenimentele care oferă o alternativă de petrecerea timpului liber în mod creativ şi util participă de regulă 90-120 de copii şi părinţii acestora. Scopul programului este dezvoltarea relaţiilor în comunitate, oferirea unei alternative creative şi utile pentru petrecerea timpului liber destinat copiilor şi părinţilor. Publicul ţintă al programului este format din copiii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 12 ani şi părinţii acestora.
Activităţile oferite sunt variate: de la activităţi artistice, de lucru manual, sport şi dans, dezvoltarea competențelor lingvistice și a gândirii strategice.

Proiectul ,,Copiii din Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa”

Acţiunea este o tradiţie multianuală a colaborării transfrontaliere dintre cele patru şcoli din Szeged, Subotiţa, Arad şi Timişoara, urmărind diversificarea problematicii activităţilor parteneriatului şcolar euroregional.  Scopul programului este promovarea valorilor culturale locale în cadrul parteneriatului şi în cadrul comunităţii locale, încurajarea contactului personal, stimularea implicării şi participării copiilor din diferitele ţări în atingerea unor obiective comune. Elevii și profesorii participanți la această activitate de parteneriat au ocazia să ia parte la un eveniment care promovează multiculturalitatea și diversitatea în regiunea DKMT. Acţiunea cuprinde concursuri pe diferite secţiuni: la secţiunea de creaţie sunt două categorii, categoria de creaţie literară şi categoria de artă plastică, la final realizându-se o expoziţie; în cadrul secţiunii de cultură generală are loc un concurs şi o probă de interpretare artistică.

Proiectul ,,Ziua sportivă a școlilor înfrățite”

Obiectivele acestui proiect vizează promovarea sportului și a parteneriatului dintre școlile înfrățite ale Liceul Teoretic Bartók Béla din Timișoara. Grupul țintă este constituit din elevii din clasele V-VIII Liceului Teoretic Bartók Béla iar sporturile promovate pot fi diverse.

Carusel cultural

Obiectivele acestui proiect vizează creșterea interesului față de actul cultural din orașul Timișoara, deschiderea apetitului față de alte culturi și promovarea multiculturalității în spațiul european. Grupul țintă este constituit din aproape 170 de elevi din clasele gimnaziale de la Liceul Teoretic ”Bartók Béla” din Timișoara și 15 de voluntari din clasele de liceu. Sunt organizate ateliere artistice bazate pe metode de educație nonformală care vizează toate domeniile artistice. Aceste ateliere tematice sunt specifice familiarizării cu artele. Activitatea se desfășoară în cadrul Zilelor Maghiare din Timișoara.

Bartók Art- mediu școlar creativ

Proiectul oferă oportunități de dezvoltare a talentelor pentru elevii care sunt deschiși la arte plastice și acordă atenție propriului mediu. Este orientat spre experiență și creativitate. Rezultatele vizează: recondiționarea creativă a unor elemente existente în școală și crearea unor elemente pentru un mediu școlar frumos. Exemple pot fi: curtea exterioară, holul din mansardă.

ZIUA SPORTULUI – de la mic la mare

Scopul proiectului este îmbunătățirea calității vieții al familiilor din comunitatea școlii prin creșterea implicării în activități sportive și de voluntariat. Acest lucru duce la petrecerea timpului liber cu sens, la conștientizarea importanței unui stil de viață sănătos și implicarea în viața școlii prin intensificarea relațiilor interpersonale. Activitățile sunt realizate în aer liber în luna mai. La atelierele sportive participă peste 100 de familii.

Parteneri: