Bartók Béla Elméleti Líceum

Bartók Béla Elméleti Líceum

Temesvár

Az érettségi számadatai (óvások előtt)

Az idei tanévben 49 diák iratkozott be az érettségi vizsgára, közülük 45-en az idei év végzősei. A vizsgákon mindenki megjelent, 32-en vizsgáztak sikeresen, ők mind az idei év végzősei. A diákok 65,31%-a vizsgázott seikeresen (az országos átmenő átlag 76,4%, a megyei átlag 72,47%).
Az idei végzősök 71,11%-a ért el átmenőjegyet. A szakonkénti eredmények a következők: 100%-os eredményt értek el a biológia-kémia (természettudomány) szakon végzett diákok, őket követték a társadalomtudomány osztály végzősei (81,25%), majd a matematika-informatika osztály diákjai (72,72%) és a sort a közgazdaság szakos diákok zárják, ahol csak 12,50%-os a siker.
Az idei sikeresen vizsgázók jegyeinek átlaga 7,78, szakonként pedig a következő: a biológia-kémia szakon 8,22, matematika- informatika szakon 7,70, a társadalomtudomány szakon 7,53, a közgazdaság szakon pedig 7,18.
Tantárgyanként az alábbi eredmények születtek:
– Magyar nyelv és irodalomból (minden diák számára kötelező vizsgatárgy) az átlag 6,74, öt diák nem elérte el az átmenőjegyet, öten értek el 9-est vagy annál nagyobb jegyet, a legnagyobb osztályzat 9,70.
– Román nyelv és irodalomból (minden diák számára kötelező) az átlag ugyancsak 6,74, négy diák nem érte el az átmenőjegyet és négyen értek el 9-es feletti eredményt, a legjobb jegy 9,35.
– A kötelező szaktantárgyak esetében: matematikából (MI,BK és KG osztályok) nyolc diák nem ért el átmenő jegyet (egy matematika-informatika szakos és hét közgazdaság szakos), történelemből (TT osztály) pedig egy diák nem érte el az ötöst. A matematika- informatika szakon végzett diákok átlaga matematikából 7,29, a legjobb dolgozat 9,45. A biológia-kémia szakon végzett diákok esetében a jegyek átlaga 7,75, a legmagasabb matematika jegy 9,55. Történelemből a kapott jegyek átlaga 7,26, a legjobb dolgozat 9,10-et ér.
– A választott szaktantárgyak esetében három közis diák kivételével mindenki elérte az átmenőjegyet. Anatómiából az átlag 8,65 és van egy 10-es dolgozat is. Földrajzból a dolgozatok átlaga 6,94, a legjobb jegy 9,65. Informatikából az átlag 8,10, a legjobb dolgozat jegye 9,35. Egy diák választotta a fizikát, ő 9,20-at ért el.
Négy diákunk ért el 9-es feletti átlagot, a legügyesebb diák átlaga 9,42.
Gratulálunk minden sikeresen eredményhez! Jó pályaválasztási döntést, sikeres felvételit, majd élménydús nyarat kívánunk! Azoknak a diákoknak, akiknek ezúttal nem sikerült, jó felkészülést kívánunk!