Bartók Béla Elméleti Líceum

Bartók Béla Elméleti Líceum

Temesvár

A VIII-os vizsgaeredményekről számokban (óvás előtti eredmények)

Az idei tanévben 50 diák végezte el sikeresen a VIII. osztályt és 49-en vettek részt az országos értékelő vizsgán. A diákok 93,87%-a, azaz 46 diák ért el 5-ösnél nagyobb átlagot (a Temes megyei átlag 73%, az országos átlag 74,4%). A vizsgaeredmények átlaga 7,40. Négy diák ért el 9-es feletti átlagot és további 11 diák 8-as feletti átlageredményt. Tantárgyanként a következő eredmények születtek: Román nyelv és irodalomból a diákok az más tételsort kapnak, mint a roman tannyelvű iskolában járó diákok. A tantárgy átlaga idén 8,20, a legjobb dolgozat jegye 9,85. Tizenöt diák eredménye 9 feletti és további tizennyolc diák kapott legalább 8-ast. Román nyelv és irodalomból két diák nem írta meg az átmenőjegyet. Magyar nyelv és irodalomból a tanárgy átlaga idén 7,77, a legnagyobb jegy 10. Tizenkét diák ért el 9-es vagy annál nagyobb vizsgaeredményt, további tizennégy diák kapott 8-ast vagy annál nagyobb jegyet. Négyen nem értek el átmenőjegyet. Matematikából a tantárgy átlaga (6,25), a diákok 73,46%-a érte el az átmenőjegyet. A legnagyobb jegy 9,15 és további nyolc diák írt legalább 8-as dolgozatot. Az óvás utáni eredmények július 9-én várhatók.
Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanároknak! További sok sikert kívánunk és a képességeknek, érdeklődésnek és távlati terveknek megjelelő bölcs pályaválasztási döntést kívánunk!
A IX-es továbbtanulásra vonatkozó opciók kitöltésére a július 11-én 18 órakor kezdődő szülő- diák- osztályfőnök találkozón kerül sor az iskolában.