Bartók Béla Elméleti Líceum

Bartók Béla Alapítvány

A Bartók Béla Alapítvány alakuló ülésére 1991. decemberében került sor a magyar iskolák volt diákjai és tanárai kezdeményezésére. Az 1992-ben bejegyzett alapítvány célja induláskor a Bartók Béla Elméleti Líceum – Temes megye egyetlen önálló magyar középiskolája – anyagi-pénzügyi támogatása. Az évek során, az alapítvány pénzügyi megerősödése lehetővé tette, hogy támogatását kiterjessze a város és megye minden magyar tannyelvű iskolájára és óvodájára is. 2001-től az alapítvány a Temes megyei magyar szórványoktatási program koordinátora. Az alapítvány bevételeinek legfőbb forrásai a következők:

 • pályázati kiírásokon elnyert támogatások;
 • temesvári üzletemberek, vállalkozók rendszeres támogatása;
 • a római-katolikus és a református egyház adományai;
 • Németországba kivándorolt magyarok közösségeinek (Freiburg, Stuttgart) évi támogatása;
 • tagdíjak; magánszemélyek jövedelemadójából felajánlott 2%;
 • alkalmi adományok.

Szociális programok

Szociális ösztöndíjprogram – Az alapítvány egyik legfontosabb tevékenysége a Bartók Béla Líceumban tanuló hátrányos anyagi helyzetű vidéki diákok szociális ösztöndíjakkal való támogatása. A program az 1994/1995-ös tanévben indult és az elmúlt 15 iskolaévben több mint 180 tanulónak biztosított lehetőséget a középiskolai tanulmányok anyanyelven való végzéséhez.

Tanári szolgálati lakásprogram – Az Apáczai Közalapítvány támogatásból egy három- és egy egyszobás lakást sikerült vásárolni, amelyek a temesvári iskolákban „hiányszakokat” tanító, más vidékről idejött pedagógusok használatában vannak.

Ingázási költségek térítése – Tekintettel arra, hogy nagyon sok tanulónak nincs lehetősége szülőhelyén anyanyelvén tanulni, igyekeztünk támogatni ingázási költségeiket.

Napközis programok működtetése – Célja: azoknak az anyanyelven tanuló I-VII osztályos gyermekek családjainak támogatása, ahol a szülők munkahelyi kötelezettsége nem teszi lehetővé a gyerekek déli hazavitelét illetve délutáni tanulásuk felügyeletét.

Iskolabusz-program – A temesvári anyanyelvű oktatási intézmény elérhetőségét segíti a program.

Tehetséggondozó programok

Tanulmányi ösztöndíjprogram – Az alapítvány feladatának tekinti a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő tanulók jutalmazását is. Az 1992/1993-as tanévvel kezdődően évente a Bartók Béla Líceum 10 legjobb tanulmányi eredményt elérő középiskolás tanulója tanulmányi ösztöndíjban részesül és a Nemzedékek Találkozóján pénzjutalmat kapnak a hazai és nemzetközi tantárgyversenyeken, tudományos ülésszakokon díjazott helyezést elért tanulók.

Európai Uniós támogatású projektek megvalósításának támogatása – az elmúlt években megvalósult oktatási projektekben (EUROREG, TÁLENTUM 1-2, EFKOLL) partnerként lépett be az Alapítvány, hozzájárulva az önrész biztosításához.

Versenyeken való részvétel támogatása – Az alapítvány a tanulmányi és sport versenyeken való részvétel költségeinek térítését vállalja fel a jelzett igények szerint.

Jutalomkönyv program – Jelentős részt vállal a tanévvégi jutalomkönyv program megvalósításában, melyből a megye minden magyar iskolája részesül.

Tehetségpont – 2009-ben a Bartók Béla Elméleti Líceummal közösen megalapítja a regionális tehetségpontot és belép a Kárpát-medencei Tehetségpontok hálózatába.

Intézményfejlesztés

Az alapítvány kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a magyar tannyelvű iskolák és óvodák jó anyagi körülmények között működhessenek. Az intézmények fejlesztéséhez az alapítvány a következő eszközök biztosításával járult hozzá:

 • számítástechnikai felszerelések
 • audiovizuális eszközök
 • korszerű irodatechnika
 • hangtechnikai felszerelés
 • könyvtári könyvek
 • szemléltető eszközök
 • laboratóriumi felszerelések

Identitástudat megőrzése

Diáktudományos ülésszakok, versenyek, anyanyelvi táborok – tekintettel a bánsági magyarságot veszélyeztető felgyorsult ütemű asszimilációra az alapítvány számos, az identitástudat megőrzését célzó rendezvényt szervezett vagy támogatott.

Hagyományőrző rendezvények támogatása – A hagyományőrző néptáncmozgalom tíz évvel ezelőtt indult el a Szeged Néptáncegyüttes szakmai irányításával, hathatós segítségével. Ma ez a mozgalom öt településen, összesen 8 tánccsoportban, több mint 200 gyermeket tart össze, tanítva az autentikus néptáncot, népzenét. Az alapítvány a néptánctáborok szervezését, a hangtechnikai eszközök és hangszerek beszerzését valamint a néptáncruha-varratást támogatta az elmúlt évkben.

Ünnepek, rendezvények – A magyarságtudat ápolását és megerősítését szolgálják olyan hagyományteremtő rendezvények mint a Nyugdíjas Pedagógusok Napja és a Nemzedékek Találkozója.

Pedagógusok szakmai fejlődése

Konferenciákon, szakmai műhelyeken való részvétel támogatása.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Temes megyei szervezete költségeinek fedezése.