Tananyag

A versenyhez szükséges tananyag

Biológia tananyag:

IX. osztály:
a.   A sejt – az élővilág szerkezeti és működési egysége
        • Sejttípusok az élővilágban
        • A sejtek kémiai összetétele
        • Állati sejt – sejtalkotók felépítése, szerepe
        • Növényi sejt – növényi sejtalkotók felépítése, szerepe
        • Anyagforgalom a membránokon keresztül: passzív transzport (diffúzió, ozmózis) és aktív transzport (facilitált diffúzió, exo-és endocitózis)
        • A sejt anyagcseréje: fotoszintézis és biológiai oxidáció
        • A sejtek szaporodása: számtató és számfelező sejtosztódás (mitózis és meiózis)
b.   Genetika
        • Mendeli genetika: Mendel törvényei
        • Öröklődésmenetek: domináns-receszív és intermedier öröklődés. Feladatok
        • Vércsoportok öröklődése. Feladatok
        • Nemhez kötött öröklődés: színtévesztés, vérzékenység öröklődése. Feladatok
        • Genetikai betegségek: Down-kór, Klinefelter, Turner szindróma, albinizmus, sokujjúság, összeforrtujjúság, sarlósejtes vérszegénység. 

X. osztály:
a.    Növényi és állati szövetek
b.    Táplálkozás az élővilágban
         1. Autotróf táplálkozás:
           • fotoszintézis (a levél felépítése, fotoszintézis szakaszai, fontossága, a fotoszintézist befolyásoló tényezők) és kemoszintézis
         2. Heterotróf táplálkozás:
           • Szaprofita, parazita, szimbionta táplálkozás, rovaremésztő növények
           • Az emlősök emésztőrendszere
           • Az ember emésztőrendszere, emésztés, felszívódás
           • Az emésztőrendszer megbetegedései az embernél
c.     Légzés
        • Aerob légzés (biológiai oxidáció) és anaerob légzés (fermentáció) 
        • Növények légzése. A légzést befolyásoló tényezők
        • Az állatok légzése: Emlősök légzőrendszere
        • A légzőrendszer megbetegedései az embernél


XI. osztály:
a.    Az ember idegrendszere
        • Az idegrendszer felépítése. Az idegszövet (neuronok, gliasejtek, szinapszis)
        • Az IR reflexműködése: a gerincvelői reflex típusai, reflexív
        • Az agyvelő felépítése és működése
        • A vegetatív idegrendszer
        • Az IR egészségtana és betegségei (agyhártya- és agyvelőgyulladás, agyvérzés, sklerózis multiplex, degeneratív betegségek, kóma)
b.    Analizátorok
        • Az analizátorok szakaszai
        • a látás analizátora
        • a hallás és egyensúlyérzékelés analizátora
        • az ízlelés és szaglás analizátora
        • a bőr analizátora
        • az analizátorok egészsége és betegségei
c.    Hormonrendszer

XII. osztály:
a.    Molekuláris genetika
        • A DNS elsődleges és másodlagos szerkezete
        • A DNS replikációja (szintézise)
        • Az RNS típusai, molekuláris szerkezete és szerepe
        • A fehérjeszintézis
        • Feladatok
b.    A genetikai anyag szerveződése
        • Vírusok, prokarióták és eukarióták genetikai anyaga
c.    Humángenetika
        • Az emberi genom
        • A humángenetika alkalmazási területei (születés előtti diagnózis, In vitro megtermékenyítés)
        • Bioetika a humángenetikában

 
Kémia tananyag:
IX. osztály:
a.    Az atom
b.    Az elemek elektronszerkezete, a periódusos rendszerben elfoglalt helyük és a tulajdonságaik közötti összefüggések
c.    Kémiai kötések
d.    Összetett anyagok: savak, bázisok, oxidok és sók
e.    Oldatok

X. osztály:
a.    Bevezetés  a szerves kémiába
b.    Alkánok
c.    Alkének
d.    Alkinek

XI. osztály:
a.    Szénhidrogének
b.    Alkoholok. Fenolok
c.    Szerves savak
d.    Zsírok, cukrok
e.    Halogénszármazékok

XII. osztály:
a.    Termokémia
b.    Redox-folyamatok
c.    Elektrolízis

 
Fizika tananyag:
IX. osztály:
a.    Mechanikai mozgás (sebesség, gyorsulás, koordináta rendszerek)
b.    Egyenes vonalú egyenletes és egyenes vonalú egyenetesen változó mozgás, egyenletes körmozgás.
c.    Testek mozgása súly hatására (mozgás a lejtőn, szabadesés, hajítások)
d.    A newtoni mechanika alaptörvényei
e.    Erőtípusok
     
X. osztály:
a.    Termodinamikai alapfogalmak.
b.    Állapotváltozások (izoterm, izobár, izochor, adiabatikus). 
c.    Termikus állapotegyenlet.
d.    A termodinamika nulladik főtétele és következményei.
e.    A termodinamika I. főtétele és alkalmazásai
f.     A termodinamika II. főtétele
   
XI. osztály:
a.    Periódikus jelenségek és hozzájuk kapcsolódó fizikai mennyiségek.
b.    Harmónikus lineáris oszcillátor
c.    Gravitációs inga
d.    Párhuzamos és merőleges rezgések összetevése
e.    Kényszerrezgések. Csatolt rezgések.
f.     Mechanikai hullámok. A síkhullám egyenlete.
g.    Hullámok visszaverődése és törése
h.    Hullámok interferenciája.

XII. osztály:
a.    Relativitáselmélet
b.    Külső fényelektromos hatás
c.    Compton hatás
d.    A részecskék hullámjellege, hullám-részecske dualizmus, Heisenberg határozatlansági relációja.
 

Informatika tananyag:
IX. osztály:
a.    Algoritmusok
b.    Adattípusok, műveletek
c.    Az algoritmusok ábrázolása
d.    Vezérlőszerkezetek: lineáris, elágazó, ismétlő
e.    Alap-algoritmusok
f.     Számrendszerek

X. osztály:
a.    Teljes IX-es tananyag
b.    Összetett adattípusok: tömb, karakterlánc, rekord, szövegállomány

XI. osztály:
a.    Teljes IX-es tananyag
b.    Teljes X-es tananyag
c.    Programozási technikák: rekurzivitás, „oszd meg és uralkodj”
d.    Gráfelmélet - alapfogalmak, ábrázolás
        
XII. osztály:
a.    Teljes IX-es tananyag
b.    Teljes X-es tananyag
c.    Teljes XI-es tananyag

Megjegyzés az összes tantárgyhoz: A döntőhöz való felkészüléshez a szervezők a tananyag következő fejezetei közül újabbakat is kijelölhetnek.


Eseménynaptár

Eseménynaptár
December
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Keresés

A pontos keresés érdekében használjon ékezetes betűket!

Diákok munkái

Honlap navigátor

navigator