Versenyfelhívás

AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS MAGYAR NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA

NEMZETKÖZI TANTÁRGYVERSENY FELHÍVÁSA A 2022-2023-AS TANÉVRE

 

A verseny neve: Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi tantárgyverseny

 

A verseny célja, hogy európai kontextusba ágyazva bátorítsa a magyar nyelv és irodalom tanulását, hogy elősegítse a magyar nyelv, irodalom és kultúra népszerűsítését az interkulturális párbeszéd szellemében.

 

A verseny jellege: egyéni írásbeli verseny a megadott tematika alapján.

 

A verseny időpontja: 2023. május 11-14.

 

A verseny helyszíne: Temesvár, Temes megye, Románia. Szervező iskola: Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár

 

Szervezők, támogatók
Az Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra tantárgyverseny nemzetközi szakaszát az 5−12. osztályos tanulóknak a romániai Nevelésügyi Minisztérium Kisebbségi Főosztálya szervezi, együttműködve a megyei tanfelügyelőséggel.
A romániai Nevelésügyi Minisztérium a törvényes rendelkezéseknek megfelelően finanszírozza a résztvevők ellátását a verseny ideje alatt (szállás, étkezés, programok, díjak). Az utazási költségeket a résztvevő diákok iskolái téríthetik meg.

 

Résztvevők, korcsoportok:
A tantárgyverseny négy korcsoportban (5-6., 7-8., 9-10., 11-12. osztályosok) zajlik.
Romániából a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny 2023-as országos szakaszának első, második és harmadik helyezettjei (24 diák) vehetnek részt a nemzetközi versenyen.
A Kárpát-medence országaiból résztvevő diákok száma országonként max. 12 lehet, az 5−12. évfolyamokról. A versenyzőket egy magyar szakos tanár kíséri el a rendezvényre.

 

A verseny tematikája:
A verseny tematikája a tanulók irodalmi műveltségének gazdagítását szorgalmazza, ezért nem kapcsolódik szorosan az egyes országok tantervi követelményrendszeréhez.

V-VI. osztály:

• Mese, monda értelmező olvasása
• Petőfi Sándor családi lírája (Egy estém otthon, István öcsémhez, Füstbement terv, Anyám tyúkja, Kis lak áll a nagy Duna mentében, A vén zászlótartó, Szülőimhez)
• Élménybeszámoló alkotása megadott beszédhelyzetben

VII-VIII. osztály:

• Novella értelmező olvasása
• Magyar táj Ady Endre verseiben (A magyar Ugaron, Az Értól az Óceánig, A Hortobágy poétája, Megáradt a Tisza, El a faluból, Ihar a tölgyek alatt, A Tisza-parton, A téli Magyarország, A szivárvány halála)
• Napló, leírás, monológ, vélemény alkotása megadott beszédhelyzetben

IX-X. osztály:

• Bibliai motívumok Az ember tragédiájában (első, második, harmadik, tizenötödik szín)
• Értekező szöveg alkotása a megadott szövegrészlet és tematika alapján
• Kreatív szövegalkotás különböző szövegműfajokban

XI-XII. osztály:

• Madách Imre: Az ember tragédiája
• Értekező szöveg alkotása a megadott szövegrészlet és tematika alapján
• Kreatív szövegalkotás különböző szövegműfajokban

A középiskolás versenyzők a program keretén belül megtekinthetik Madách Imre Az ember tragédiája című előadását a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház előadásában (rendezte: Silviu Purcărete, dramaturg: Visky András, részletek itt: https://www.tm-t.ro/az-ember-tragediaja-hu)

 

A tétel felépítése:

V-VIII. osztály:

1. Szövegértés, irodalmi szöveghez kapcsolódó kérdéssor 45 pont
2. Kreatív szövegalkotás 45 pont
3. Megjelenés 10 pont

X-XII. osztály:

1. Szövegértelmezésre épülő értekező fogalmazás 45 pont
2. Kreatív szövegalkotás, szövegértelmezés 45 pont
3. Megjelenés 10 pont

Az írásbeli versenyfeladatok kidolgozására szánt idő 3 óra.

 

Díjazás

A versenyzők évfolyamonként I., II., III. díjat és dicséretet (a versenyzők 15%-a) és okleveleket kapnak a romániai Nevelésügyi Minisztérium részéről.
A szervező megye a megmérettetés minden résztvevője számára emléklapot állít ki. Intézmények, civil szervezetek, cégek és magánszemélyek különdíjakat ajánlhatnak fel.
A javítóbizottság tagjai, a tételíró tanárok, a felkészítő és kísérőtanárok elismervényben részesülnek.
A díjazottak dolgozatai a tanulók szüleinek beleegyezésével nyilvánossá tehetők.

 

Jelentkezés:

A résztvevők felkészítő tanárai 2023. május 5-ig nevezhetik be diákjaikat a versenyre.

Jelentkezési űrlap: https://forms.gle/uMcCpdZPtmSM99FT9
A verseny ímélcíme: apaczai2023@gapps.bartok.ro
A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk a fenti címen.
További információk a verseny honlapján érhetőek el: http://www.bartok.ro/apaczai/